Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σχολικό έτος 2019-2020

Ενιαίο Λύκειο ΝΕΟ Σύστημα
Πληροφορική σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020 νέο
Χημεία Θετικών σπουδών 2020 νέο
Φυσική Θετικών σπουδών 2020 νέο
Οικονομία σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020 νέο
Νεοελληνική Γλώσσα νέο 2020
Μαθηματικά Θετικών σπουδών και σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020 νέο
Κοινωνιολογία Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 νέο
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 νέο
Βιολογία Θετικών σπουδών 2020 νέο
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 νέο

Ενιαίο Λύκειο ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2020 παλαιό
Βιολογία Θετικών σπουδών 2020 παλαιό
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 παλαιό
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 παλαιό
Μαθηματικά Θετικών σπουδών 2020 παλαιό
Νεοελληνική Γλώσσα 2020 παλαιό
Νεοελληνική Γλώσσα Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 παλαιό
Πληροφορική σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2020 παλαιό
Φυσική Θετικών σπουδών 2020 παλαιό
Χημεία Θετικών σπουδών 2020 παλαιό

ΕΠΑ.Λ.
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2020
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2020
Μαθηματικά 2020
Νέα Ελληνικά 2020
Προγραμματισμός υπολογιστών 2020

Επαναληπτικές ΓΕΛ ΝΕΟ σύστημα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 νέο
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020 νέο
Βιολογία Θετικών σπουδών 2020 νέο
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 νέο
Κοινωνιολογία Ανθρωπιστικών σπουδών 2020 νέο
Μαθηματικά Θετικών σπουδών και σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020 νέο
Νεοελληνική Γλώσσα 2020 νέο
Πληροφορική σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020 νέο
Φυσική Θετικών σπουδών 2020 νέο
Χημεία Θετικών σπουδών 2020 νέο

Επαναληπτικές ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2020
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2020
Βιολογία Θετικών σπουδών 2020
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών 2020
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2020
Μαθηματικά Θετικών σπουδών και σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020
Νεοελληνική Γλώσσα 2020
Φυσική Θετικών σπουδών 2020
Χημεία Θετικών σπουδών 2020
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2020

Σχολικό έτος 2018-2019

Ενιάιο Λύκειο
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2019
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2019
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2019
Βιολογία Γενικής παιδείας 2019
Βιολογία Θετικών σπουδών 2019
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2019
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2019
Μαθηματικά Θετικών σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2019
Νεοελληνική Γλώσσα 2019
Φυσική Θετικών σπουδών 2019
Χημεία Θετικών σπουδών 2019

ΕΠΑ.Λ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ) 2019
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ) 2019
Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία δικτύων και επικοινωνιών 2019
Μαθηματικά 2019
Νέα Ελληνικά 2019
Προγραμματισμός Υπολογιστών 2019

Επαναληπτικών Ημερησίων & Εσπερινών
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2019
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2019
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2019
Βιολογία Γενικής παιδείας 2019
Βιολογία Θετικών σπουδών 2019
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2019
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2019
Μαθηματικά Θετικών σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2019
Νεοελληνική Γλώσσα 2019
Φυσική Θετικών σπουδών 2019
Χημεία Θετικών σπουδών 2019

Σχολικό έτος 2017-2018

Ενιαίο Λύκειο
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2018
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2018
Μαθηματικά Θετικών σπουδών & σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2018
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας 2018
Φυσική Θετικών σπουδών 2018
Χημεία Θετικών σπουδών 2018
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγραμ. Περιβάλλον Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2018
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2018
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Βιολογία Γενικής παιδείας 2018
Βιολογία Θετικών σπουδών 2018

ΕΠΑ.Λ.
Αρχές οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ) 2018
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ) 2018
Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία δικτύων και επικοινωνιών 2018
Μαθηματικά 2018
Νέα Ελληνικά 2018
Προγραμματισμός Υπολογιστών 2018

Επαναληπτικών Ημερησίων & Εσπερινών
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε προγραμ. περιβάλλον σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2018
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2018
Αρχές Οικ. Θεωρίας σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2018
Βιολογία Γενικής παιδείας 2018
Βιολογία Θετικών σπουδών 2018
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2018
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2018
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών σπουδών 2018
Νεοελληνική Γλώσσα 2018
Φυσική Προσανατολισμού Θετικών σπουδών 2018
Χημεία Προσανατολισμού Θετικών σπουδών 2018

Σχολικό έτος 2016-2017

Ενιαίο Λύκειο
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγραμ. Περιβάλλον Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 2017
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2017
Αρχές Οικ. Θεωρίας Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2017
Βιολογία Γενικής παιδείας 2017
Βιολογία Θετικών σπουδών 2017
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2017
Ιστορία Γενικής παιδείας 2017
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2017
Μαθηματικά & στοιχεία στατιστικής Γενικής παιδείας 2017
Μαθηματικά Θετικών σπουδών & σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2017
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας 2017
Φυσική Θετικών σπουδών 2017
Χημεία Θετικών σπουδών 2017

ΕΠΑ.Λ.
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ) 2017
Μαθηματικά 2017
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2017
Προγραμματισμός Υπολογιστών 2017
Αρχές οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ) 2017

Επαναληπτικών Ημερησίων & Εσπερινών
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2017
Αρχές Οικ. Θεωρίας Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2017
Βιολογία Γενικής παιδείας 2017
Βιολογία Θετικών σπουδών 2017
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2017
Ιστορία Γενικής Παιδείας 2017
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2017
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 2017
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2017
Νεοελληνική Γλώσσα 2017
Φυσική Προσανατολισμού 2017
Χημεία Προσανατολισμού 2017
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε προγραμ. περιβάλλον 2017

Σχολικό έτος 2015-2016

Ενιαίο Λύκειο ΝΕΟ σύστημα
Ιστορία Γενικής παιδείας 2016 νέο
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2016 νέο
Μαθηματικά & στοιχεία στατιστικής Γενικής παιδείας 2016 νέο
Μαθηματικά Θετικών σπουδών & σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2016 νέο
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής παιδείας 2016 νέο
Φυσική Θετικών σπουδών 2016 νέο
Χημεία Θετικών σπουδών 2016 νέο
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγρ. Περιβάλλον Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2016 νέο
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών 2016 νέο
Αρχές Οικ. Θεωρίας Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2016 νέο
Βιολογία Γενικής παιδείας 2016 νέο
Βιολογία Θετικών σπουδών 2016 νέο
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών 2016 νέο

Ενιαίο Λύκειο ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
Ιστορία Γενικής παιδείας 2016 παλαιό
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Μαθηματικά & στοιχεία στατιστικής Γενικής παιδείας 2016 παλαιό
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Νεοελληνική Γλώσσα 2016 παλαιό
Νεοελληνική λογοτεχνίας Θεωρητικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Φυσική Γενικής παιδείας 2016 παλαιό
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγκό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Αρχές Οικ. Θεωρίας Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής 2016 παλαιό
Αρχές Οργ. – Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό
Βιολογία Γενικής παιδείας 2016 παλαιό
Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης 2016 παλαιό

ΕΠΑ.Λ. ΝΕΟ σύστημα
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2016 νέο
Μαθηματικά 2016 νέο
Νεοελληνική Γλώσσα 2016 νέο
Προγραμματισμός Υπολογιστών 2016 νέο
Αρχές οικονομικής Θεωρίας 2016 νέο

espa logo